Επιλογή Σελίδας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ “ΓΙΝ+ΓΙΑΝΓΚ”

Συνεδρίες “Γιν + Γιάνγκ” συμβάλλουν στην ενεργοποίηση, στην απελευθέρωση, στην ανάπτυξη και στην εναρμόνιση των δύο αντίθετων ενεργειών – θηλυκού ”Γιν” και αρσενικού ”Γιανγκ”.

Αυτές οι ενέργειες είναι κρυμμένες σε κάθε άνθρωπο, αλλά συχνά δεν έχουν αναπτυχθεί όπως πρέπει γιατί μπλοκάρονται από ενέργειες του φόβου, των κόμπλεξ ή αν έχουν αναπτυχθεί άνισα. Ταυτόχρονα η μία ενέργεια μπορεί να είναι κυρίαρχη στον άνθρωπο, εμποδίζοντας να αναπτυχθεί η άλλη. Αυτή η ενεργητική ανισορροπία οδηγεί στην ανικανότητα ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της σεξουαλικής ενέργειας, εμποδίζει την ανάπτυξη  κανονικών σχέσεων ή να δημιουργηθεί οικογένεια. Οι μπλοκαρισμένες ενέργειες της 2ου τσάκρα μπορεί να οδηγήσουν σε ασθένειες του ουροποιογεννητικού συστήματος, στη στειρότητα, σε αποβολές, στη σεξουαλική ανικανότητα, στη σεξουαλική ψυχρότητα κ.α.

Για την απελευθέρωση, την ανάπτυξη και την εναρμόνιση δύο αντίθετων ενεργειών στον άνθρωπο εμείς συστήνουμε να διαλέξετε τις συνεδρίες “Γιν + Γιάνγκ“. 

Η ανάπτυξη των ενεργειών ”Γιν + Γιανγκ” στον άνθρωπο οδηγεί στην αρμονία, στην ανάπτυξη των σεξουαλικών ενεργειών, στην δυνατότητα να χτιστούν σχέσεις με το αντίθετο φύλο, και ένα ευτυχισμένο γάμο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μπορεί να φορτιστεί ένα φυλαχτό, το οποίο θα συμβάλει στην ολοκλήρωση σας σε αυτό το τομέα.

Οι Μάστερ, οι Μάγκιστερ, οι Προγκρέσορ, μυημένοι στο Εγκρέγορ Ζωροαστρισμού μπορεί να περάσουν την Μύηση στην πρακτική “Γιν+Γιάνγκ” και να ασκούν αυτές τις συνεδρίες στους ασθενείς τους.

Για εκπαίδευση είναι δεκτοί οι θεραπευτές διαφόρων σχολών, που κατέχουν τα βασικά κανάλια του Μαγικού και Μαγιστρικού μπλοκ και των Εγκρέγορ του Ζωροαστρισμού. 

Δεχόμαστε για εκπαίδευση μαθητές και άλλων σχολών.

Shares
Share This