Επιλογή Σελίδας

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Υποφέρουμε λόγω υπαιτιότητας των άλλων, ιδίως λόγω των σφαλμάτων των γονιών μας;

Κάθε άνθρωπος δεν στέλνεται στη Γη έτσι τυχαία, γεννιέται οικειοθελώς και έχει επιλέξει ο ίδιος τους γονείς του έτσι ώστε να πάρει συγκεκριμένα μαθήματα για να διορθώσει τα λάθη των προηγούμενων ενσαρκώσεων μέσω δοκιμασιών και απόκτησης εμπειριών για την εξέλιξη της Ψυχής του. Όσοι δεν έχουν καταφέρει να μάθουν από τα δικά τους λάθη ή δεν θέλουν να εργαστούν με τον εαυτό τους για να εξαλείψουν τις αιτίες των προβλημάτων που προκύπτουν, γεννιούνται ξανά στη Γη. Εάν η Ψυχή δεν έχει επιτύχει την πρόοδο που χρειάζεται για να αναπτυχθεί κατά την περίοδο πολλών ενσαρκώσεων, τότε προορίζεται για ανυπαρξία (τα λεγόμενα συμπαντικά σκουπίδια).

Ο Αθώος και ο αναμάρτητος, ποτέ δεν ευθύνεται για τις αμαρτίες κανενός, συμπεριλαμβανομένου και των  γονιών του. Αλλά ο αμαρτωλός γονέας που θα επιστρέψει στη Γη στην τρίτη ή πέμπτη γενιά, για να ολοκληρώσει την διόρθωση των καταστάσεων που είχε δημιουργήσει, και θα επιστρέψει σαν εγγονός ή δισέγγονος του εαυτού του και μερικές φορές προκαλεί μεγάλη έκπληξη η ομοιότητά του, με τον πρόγονο του. Με άλλα λόγια, ενσαρκωνόμαστε εκεί που πρέπει (χώρα, πόλη, οικογένεια κ.τ.λ.).

Αντωνία Σουπράτζνα Πράνα
Healer-Progressor-Zoroaster
Kosmoenergetika

Διπλωματούχος Παραδ. Κινεζικής. Ιατρικής
(βελονισμό, βεντούζες, gua-sha, κ.α.)